ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ 12ης ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ  -  12th GROUP EXHIBITION SNAPSHOTS
   
Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών-Λάρνακα  - House of Literature & Art - Larnaca