Β' ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - B' GROUP EXHIBITION
Μερικά από τα Έργα της Έκθεσης
Στο
Hilton International - Λευκωσία
11-12 Δεκεμβρίου 2004
Some of the Exhibited Artworks
At Hilton International - Lefkosia
December 11-12, 2004
Πατήστε τις φωτογραφίες για μεγέθυνση - Click on Photos for enlargement
Ντίνος Μιχαηλίδης
 
Dinos Michaelides
Ντίνος Μιχαηλίδης
 
Dinos Michaelides
Φυλακτής Ιερείδης
 
Phylactis Ierides
Φυλακτής Ιερείδης
Phylactis Ierides 
Ντίνος Μιχαηλίδης
Dinos Michaelides
Ντίνος Μιχαηλίδης
Dinos Michaelides
Ντίνος Μιχαηλίδης
Dinos Michaelides
Φυλακτής Ιερείδης
Phylactis Ierides
Φρόσω Καρσερά
Phroso Karsera
Ηρώ Αρμεύτη
Iro Armefti
Ηρώ Αρμεύτη
Iro Armefti
Ηρώ Αρμεύτη
Iro Armefti 
Φρόσω Καρσερά
Phroso Karsera
Φρόσω Καρσερά
Phroso Karsera
Πόπη Μουσκάτου
Popi Mouskatou
Πόπη Μουσκάτου
Popi Mouskatou
Μαρία Λουκά
Maria Louka
Μαρία Λουκά
Maria Louka
Μαρία Λουκά
Maria Louka
Θέμις Λουκά
Themis Louka
Θέμις Λουκά
Themis Louka 
Θέμις Λουκά
Themis Louka 
Ανδρέας Κάττος
 
Andreas Kattos
Ανδρέας Κάττος
 
Andreas Kattos
Βέρα Παρλαλίδου
Vera Parlalidou
Βέρα Παρλαλίδου
Vera Parlalidou
Βέρα Παρλαλίδου
Vera Parlalidou
Βέρα Παρλαλίδου
Vera Parlalidou
Βέρα Παρλαλίδου
Vera Parlalidou
Βέρα Παρλαλίδου
Vera Parlalidou
Βέρα Παρλαλίδου
Vera Parlalidou
Ντέσσι Μιχαήλ
Dessie Michael
  
Ντέσσι Μιχαήλ
Dessie Michael
Ντέσσι Μιχαήλ
Dessie Michael